Ötödik kutatási kérdés

Determinánsok vizsgálata: kampányidőszak és a kormányzathoz való viszony

A regressziós modellt a 2016 és 2018 között született cikkekre illesztettem, mert erre az időszakra áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű szöveg kormánypárti és ellenzéki oldalról is, és ekkorra az Origot érintő, és a G-nap kapcsán felmerülő változások is rendeződtek.

Lineáris regresszió segítségével vizsgáltam, hogy mely témákról ír az ellenzéki (atlatszo.hu, fn.hu, 24.hu, hvg.hu, index.hu, magyarnarancs.hu, mno.hu, nepszava.hu, nol.hu, 168ora.hu, 444.hu) és a kormánypárti (figyelo.hu, magyarhirlap.hu, magyaridok.hu, pestisracok.hu, origo.hu) média nagyobb arányban, van-e kapcsolat a temaika és az ellenzéki/kormánypárti pozíció között. Az elemzésbe csak a legnagyobb, online tartalmat (is) gyártó híroldalakat vettem be. Emellett a regressziós modellel azt is vizsgáltam, hogy a kampányhatás érvényesül-e.

A két változó közötti interakciót is bevontam az elemzésbe, hogy lássam, van-e együttes hatásuk, de megállapítható, hogy nincsen, az interakció egyik esetben sem volt szignifikáns. Az összes modell szignifikáns, ám a modellek magyarázóereje 7-ből 6 esetben nagyon alacsony, 1% körüli, tehát a tematikát csak kis részben magyarázza a két bevont változó. Egyetlen esetben, az igazságszolgáltatás topik esetében beszélhetünk 12 százalékos magyarázóerőről, az igazságszolgáltatás esetében. A tábla alapján azt mondhatjuk el, hogy míg a kormánypárti/ellenzéki besorolás hatása mindenhol szignifikáns, addig a kampányidőszak hatása csak a nemzetközi ügyek, a pártokhoz köthető ügyek, és a vállalkozások, vállalatok topik esetében szignifikáns. Kampányidőszakban az előbbi két topik nagyobb, míg utóbbi topik kisebb médianyilvánosságot kap. A kormánypárti és ellenzéki bontást vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a kormánypárti médiában a pártokhoz/politikusokhoz köthető ügyek aránya, valamint az igazságszolgáltatás (melynek aránya közel 50%) aránya szignifikánsan magasabb, a többi topik viszont az ellenzéki médiában kap jelentősebb szerepet. Ezt a fenti ábra is jól szemlélteti.