Katona Eszter | Interaktív vizualizációk Interdiszciplináris Társadalomkutatások PhD

A komplex vizsgára leadott fejezet online melléklete

Tanulmányom a hazai online média korrupcióval, szabálytalan közpénzfelhasználással kapcsolatos diskurzusának tematikus elemzését mutatja be dinamikus topikmodellezést alkalmazva. Az elemzés során a K-Monitor cikkgyűjteményét használom. Esettanulmányom egyfelől exploratív jellegű: célom a 2007-2018 közötti időszakra vonatkozóan azonosítani a cikkek főbb témáit és a tematikus változás dinamikáját: az egyes korrupciós témacsoportok előtérbe kerülését és háttérbe szorulását, illetve az egyes témák tartalmi változását. Célom annak meghatározása, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a topikok, vannak-e egymáshoz tartalmilag közelebb/távolabb levők, hogyan változik a topikok tartalma, és egymáshoz való viszonya a vizsgált évtizedben, milyen változások figyelhetők meg az egyes topikokon belül. Vizsgálom a topikok megjelenését a kormánypárti és ellenzéki sajtóban. A kutatásom magyarázó jellegét annak vizsgálata adja, hogy van-e kapcsolat a tematika és az ellenzéki/kormánypárti pozíció között, illetve, hogy a kampányhatás érvényesül-e, azaz a kampányidőszak befolyásolja-e a korrupciós cikkek tematikáját. Annak köszönhetően, hogy az elemzett időszakban megváltozott az origo.hu hírportál tulajdonjoga, természetes kísérletként adódik a tulajdonosváltás hatásának vizsgálata a portálon megjelenő korrupciós diskurzus tematizáltságára.

Kutatási kérdések

Első kutatási kérdés

Mi a jelentése az egyes topikoknak, hogyan azonosíthatók tartalmilag? Milyen témák kerülnek elő a hazai online sajtóban a korrupció kapcsán?

Második kutatási kérdés

Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a topikok, vannak egymáshoz tartalmilag közelebb, egymástól távolabb levők?

Harmadik kutatási kérdés

Milyen arányban jelennek meg az egyes topikok?

Negyedik kutatási kérdés

Hogyan változik a topikok tartalma, népszerűsége és egymáshoz való viszonya a vizsgált évtizedben? Milyen változások figyelhetők meg az egyes topikokon belül?

Ötödik kutatási kérdés

Determinánsok vizsgálata: kampányidőszak és a kormányzathoz való viszony hatása.

Hatodik kutatási kérdés

Természetes kísérlet: Ha megváltozik egy lapnak a tulajdonosi szerkezete, akkor rögtön megváltozik a korrupciós tematika a lapon belül?